Akce v roce 2015


JARO NA ARIZONĚ 2015

Už se zase vrátilo jaro a je vše veselejší. Zima byla silně nepovedená, velké množství lidí churavělo a marodilo s nebývale zmutovanou chřipkou a tak jarní dny i když se klubaly bolestivě ze zamrzlých a zasněžených Velikonoc, byly vítány silně srdečně širokým okolím lídí, zvířat, prostě celou přírodou....

 A zase nás čeká ježdění ven za kamarády, k ohňům, na které již máme řadu zvadel a rozhodujeme se na který pojedeme, když se mnohé kryjí termíny.


Mezi plánované akce počítáme s účastí na osadní akci Náhody - Čarodějnice, potlachy TO Vlčí doupě, Náhoda, Mimo zákon, Měsíční paseka, Sosna, Rio a zvažuje se 22. ČSL potlach na Moravě. A rádi bchom se podívali poprvé na potlach TO Supy v Račicích na Křivoklátsku. 

 

A také do osadní akce zahrneme i stěhování našich  kamarádů Rozity a Offáka-Tonyho do Pečovatelského domu v Mostě. Oba se špatně pohybují a naši pomoc potřebují.

Rok 2015 nebyl zrovna úspěšný v účasti na trampských akcích. Vyšlo to jen na TO Supi, TO Rio a KSŘ.  Přes léto byla tropická vedra a ta nám neumožňovala  díky potížím zdravotním vyjíždět za kamarády, tak jako v minulých letech.TO Vlčí doupě dokonce ani výroční 50. oheň nepořádalo z důvodu vážné nemoci a následného úmrtí Veverky, ženy šerifa Pavla. Nám z arizonského kolektivu odešel do věčných lovišť Pavel Marshall z Ligy samotářů, proto se ani nekonal potlach této trampské společnosti. Náš šerif Tony Off  po přestěhování do nového bytu střídal v nemocnici jedno odd. za druhým a den před svými 72. narozeninami odešel za Marshallem. Nám z osady odešel jediný hudebník a zpěvák a navíc kvalitní virtuoz a chodící zpěvník.  Během posledních měsíců v roce jsme se museli rozloučit s dalšími kamarády: Gusta, Eva-Špagetka z TO Šíny, Vošouch z Tosto a Aleš ze San Pedra z Jizerek...

Během tohoto roku 7 nejbližších kamarádů se s námi rozloučilo...

Zvadla na potlachy kamarádů 2015

50 LET LITVÍNOVSKÉ OSADY DONALDI

25 LET OSADY NÁHODA TEPLICE

 

2015 ELL TORRO 
4. ČERVNA 2015
 
2015 POTLACH TO ROHANI 
Panenský Týnec
 
60 LET TO ŠÍPY KRUŠNÉ HORY
 
2015 VZPOMÍNKOVÝ OHĚŇ TO MIMO ZÁKON
Žerotín
 
2015 VZPOMÍNKOVÝ OHEŇ TO SOSNA
Krušné hory
 
2015 VZPOMÍNKOVÝ OHEŇ TO RIO
Krušné hory

 

ZVADLA NA AKCE KAMARÁDŮ 2016

Slezina Loučná 2. 4. 2016

ODKAZY NA AKCE V ROCE 2016 V PRAVÉ LIŠTĚ

70 let osady MIMO ZÁKON Žerotín 1946-2016

 

Už je tu chvíli jaro. Už je to prostě tak, už se to stalo!
 A jako kouzlem lesní víly já cítím zase nové síly.
Jak z dálky slyším praskot ohňů, hlas kytar, písně kamarádů,
 zurčící potok u osady, zpěv ptáků brzy za svítání,
 cítím vánek ve tváři a vůně všech rozkvetlých strání.

V ROCE 2016

BUDE NAŠE OSADA SLAVIT 50 LET OD SVÉHO VZNIKU.

V ROCE 2016

KAMARÁDI Z OSADY MIMO ZÁKON ZAPÁLÍ OHEŇ K 70. VÝROČÍ JEJÍHO VZNIKU

NAŠE POSLEDNÍ ARIZONA

22.7. 2016

POSLEDNÍ ARIZONA 29.7. 2016

DUO BLANICE

Slavnostní slezinu uspořádáme v saloonu Arizona a bude to zároveň rozloučení se saloonem, jelikož jej majitelé prodávají. Není známo, zda bude nový majitel provozovat hospůdku dál anebo si zařízení nechá jen pro vlastní využití, pro rodinu. Budeme se tedy muset zařídit dle toho. Malé prostory saloonu neumožní pozvat všechny kamarády, se kterými bychom rádi naše osadní výročí oslavili, proto jsme zvadla rozeslali jen omezenému počtu osad, těch nejbližších a ještě se musíme domluvit v případě jejich účasti na omezeném počtu osadníků.

Sleziny k přípravě slavnostní sleziny k 50. výročí naší osady Oregon

Odkaz na 2 fotoalba z oslavy 50. výročí osady

2016 MODRÁ ZÁTOKA ŽEROTÍN

2016 VZPOMÍNKOVÝ OHEŇ TO RIO

2016 51. OHEŇ TO VLČÍ DOUPĚ